Βράσε ρύζι

Βράσε ρύζι Μανώλη ή Βράσε όρυζα. Μια παροιμιώδης φράση γίνεται παραμύθι, ανατρέχοντας στον καιρό των βαλκανικών πολέμων, όπου ο μάγειρας του στρατεύματος, ο Μανώλης, από ένα λάθος του …