Ζαάρ και Μεέρ

Ένα παραμύθι απ’ την μακρινή Ανατολή όπου μια βασιλοπούλα και ένα παλικάρι ξεπερνώντας διάφορες περιπέτειες, θα μας δώσουν ένα ευχάριστο τέλος.