Η Νεράιδα και τα λουλούδια της πορτοκαλιάς

Ένα παραμύθι όπου δυο νέοι θα αγαπηθούν κάτω από μια φορτωμένη πορτοκαλιά.