Ο Βασιλιάς με το δέντρο στην καρδιά

Πρόκειται για δυο αδέρφια – δυο βασιλόπουλα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, με δυο διαφορετικούς χαρακτήρες, που θα περάσουν μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρουν.